Regidoria de Cultura
Edifici El Mirador (Pl. d’El Mirador, s/n)
Telèfon 93 714 40 40
A/e: cultura@castellarvalles.cat