Auditori de Castellar del Vallès

Accessibilitat

Mobilitat reduïda

Les persones amb mobilitat reduïda disposen de quatre espais sense butaca per a cadires de rodes. Els llocs reservats per cadires de rodes a l’Auditori són als extrems de les files 2 i 3. En el procés de compra trobareu aquests espais indicats amb una icona de color blau.

Informem als nostres usuaris que de la fila 1 a la 4 les butaques són a peu pla. Per accedir a la sala es disposa d’una rampa.

L’escenari també és accessible per a persones amb mobilitat reduïda amb accés a través de la part posterior de l’escenari.

Cadireta postural infantil

L’Auditori disposa d’un seient Goto que es pot subjectar a les butaques de la nostra sala. Està dissenyat per proporcionar confort i suport als infants, ja que s’adapta fàcilment.

Les característiques d’aquesta cadireta són les següents:

  • Permet el suport a les necessitats posturals (de lleus a moderades) de l’infant.
  • L’ús està indicat per a infants amb edats compreses entre 1 i 8 anys i un pes màxim de 30 kg.
  • Té un reposacaps i suports laterals ajustables per adaptar el seient segons l’alçada de l’infant.
  • Ofereix un suport postural lleuger i portàtil.
  • Disposa d’un coixí que alleugera la pressió i proporciona comoditat, alhora que suposa un suport de postura addicional i una estabilitat pèlvica major.
  • Conté una espuma amb efecte memòria per distribuir uniformement el pes.

Bucle magnètic

L’Auditori disposa d’anells magnètics que amplifiquen el so pels usuaris que fan servir audiòfons o que tenen dificultats d’audició.

Podeu sol·licitar-los aquí:

Esdeveniments accessibles

No hi ha esdeveniments