Auditori de Castellar del Vallès

Avís Legal

Aquesta pàgina web ha estat creada per l’Ajuntament de Castellar del Vallès, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web
El nom del domini www.auditoricastellar.cat, està registrat a favor de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, amb CIF P-0805000-G i domicili social al Passeig Tolrà 1, 08211 Castellar del Vallès (Barcelona). Telèfon de contacte 93 714 40 40 i adreça de correu electrònic ajuntament@castellarvalles.cat.

2. Propietat intel·lectual de la web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de l’Ajuntament de Castellar del Vallès. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços
L’Ajuntament de Castellar del Vallès no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.auditoricastellar.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas que l’Ajuntament de Castellar del Vallès tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Actualització i modificació de la pàgina web
L’Ajuntament de Castellar del Vallès es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics
L’Ajuntament de Castellar del Vallès no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l’Ajuntament, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de l’Ajuntament de Castellar del Vallès no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

6. Tractament de dades de l’usuari
Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a l’Ajuntament de Castellar del Vallès al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès, incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’Ajuntament de Castellar del Vallès no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, al Servei d’Atenció Ciutadana del mateix ajuntament (Passeig Tolrà, 1).

7. Legislació i jurisdicció aplicable
Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

8. Pagament online
Les dades personals vinculades a les targetes de crèdit no s’emmagatzemen al web auditoricastellar.cat ja que la passarel·la de pagament és propietat de la plataforma Redsýs.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

Regulació exercici de drets previstos a la Llei 15/99 (LOPD)

Movi-Cine

Les projeccions cinematogràfiques realitzades al Teatre Auditori Miquel Pont les gestiona Josep Maria Marín Pujadas (MOVI-CINE). Amb NIF 38060817A i domicili social a l’Avinguda de la Constitució 358, 08860 Castelldefels (Barcelona). Telèfon de contacte 658 78 12 81 i adreça de correu electrònic cinema@movicine.cat.

MOVI-CINE, opera i gestiona la venda d’entrades per els esdeveniments de caràcter cinematogràfic amb autorització de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

Club Cinema Castellar del Vallès

Les projeccions cinematogràfiques realitzades al Teatre Auditori Miquel Pont les gestiona Club Cinema Castellar del Vallès. Amb NIF G65600710 i domicili social a Pl. de El Mirador, s/n, 08211 Castellar del Vallès (Barcelona). Telèfon de contacte 619 60 56 52 i adreça de correu electrònic info@clubcinemacastellar.com.

Club Cinema Castellar del Vallès, opera i gestiona la venda d’entrades per els esdeveniments de caràcter cinematogràfic amb autorització de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

Suma+ Castellar

Els concerts de l’Espai Tolrà els gestiona Suma+ Castellar (AFADI). Amb NIF G67374421 i domicili social a C/ Jaume I, 22, 08211 Castellar del Vallès (Barcelona). Telèfon de contacte 626 27 38 51 i adreça de correu electrònic info@sumacastellar.cat.

Suma+ Castellar (AFADI), opera i gestiona la venda d’entrades per els esdeveniments amb autorització de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.