MESURES I NORMES PER A UN ESPAI SEGUR

L’Auditori Municipal Miquel Pont disposa d’un aforament de 156 localitats.

 

Vostè adquireix amb la seva compra els drets i les obligacions següents:

 • Complir amb la normativa establerta a l’Auditori i fer cas a les indicacions del personal de sala.
 • Facilitar les seves dades de contacte (nom i cognoms, telèfon, correu electrònic) amb l’únic objectiu que l’Auditori es pugui comunicar amb vostè en cas de necessitat.
 • Arribar a la sala amb una antelació d’entre 30 i 15 minuts  per facilitar l’entrada esglaonada. En cas contrari, no es garanteix el seient escollit en el moment de la compra.
 • No moure’s del lloc un cop situat/da a la butaca, si no és absolutament necessari.
 • Seguir les indicacions del personal per facilitar una entrada i una sortida ordenades de la sala.
 • Portar preferiblement l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.
 • Realitzar preferiblement el pagament amb targeta i no amb diners en efectiu si ha de fer la compra a taquilla (la taquilla obrirà una hora i mitja abans de l’inici de l’espectacle i una hora abans de la projecció cinematogràfica).
 • NO ANAR A L’AUDITORI si pensa que pot tenir símptomes de la Covid-19 o ha estat en contacte amb alguna persona diagnosticada del virus. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.
 • Si ha adquirit l’entrada i no pot assistir a l’espectacle per aquests motius, l’Auditori li retornarà l’import de la compra, sempre que acrediti aquestes causes excepcionals.
 • En cas que l’Auditori hagi de suspendre alguna actuació per ordre de les autoritats sanitàries, l’import de les seves entrades li serà retornat.

 

L’Auditori seguirà els següents protocols, sempre d’acord amb la normativa vigent:

 • L’ús de la mascareta és obligatori en tot l’espai de l’Auditori.
 • Es respectarà l’aforament permès i la disposició de les butaques complirà les distàncies de seguretat requerides.
 • Únicament es permetrà l’ocupació de butaques contigües si es tracta de persones de la mateixa unitat de convivència.
 • Tots els espais es desinfectaran abans i després de cada espectacle.
 • Es disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic ubicats i senyalitzats en el recorregut d’entrada a la sala.
 • L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i sota control del personal de sala per garantir la distància de seguretat.
 • L’Auditori no facilitarà cap full de mà ni programa de l’espectacle en paper. La informació estarà únicament disponible en línia.
 • L’ocupació màxima dels serveis (WC) serà del 50% de la seva capacitat.
 • Si és necessari s’habilitaran diferents accessos i sortides de la sala per evitar aglomeracions sota les indicacions del personal.
 • No es permetrà la formació de grups a dins del recinte ni abans ni després de la representació.
 • S’ha de mantenir en tot moment la distància de seguretat d’1,5 m.
 • Uns dies abans de la funció, el públic rebrà per correu electrònic una guia del protocol per poder seguir les normes de seguretat.
 • Abans d’accedir a la sala, serà necessari que us renteu les mans amb gel hidroalcohòlic i que us netegeu les sabates amb les catifes desinfectants.

 

Podeu consultar les dues adaptacions del pati de butaques amb la reducció del 50% de l’aforament:

Pati de butaques de 2 en 2

Pati de butaques per unitats de convivència